Global Asax için Yararlı Kodlar

21.10.2016 18:05:18Posted by UMITBENIZ

Global Asax içinde tutulan Tarayıcı, IP Adres, Zararlı Olabilecek Kelimeler v.s. bir çok yararlı kodu burada bulabilirsiniz. 


protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
        {
            Application["online"] = 0;
        }

        protected void Session_Start(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Lock();
            //Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"] bize ziyaretçinin Ip'sini döndürür.
            Application["IP"] = Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];
            //Request.ServerVariables["PATH_INFO"] bize ziyaretçinin girdiği sayfayı döndürür.
            Application["Page"] = Request.ServerVariables["PATH_INFO"];
            //Request.ServerVariables["HTTP_REFERER"] bize ziyaretçinin hangi sayfadan yönlendirildiğini döndürür.
            Application["Referer"] = Request.ServerVariables["HTTP_REFERER"];
            //Request.Browser.Browser bize ziyaretçinin Browser bilgisini döndürür.
            Application["Browser"] = Request.Browser.Browser;
            //Request.ServerVariables["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] bize ziyaretçinin Dil bilgisini döndürür.
            Application["LANGUAGE"] = Request.ServerVariables["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"];            Application["online"] = (int)Application["online"] + 1;

            Application.UnLock();

        }

        protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                string q = this.Context.Request.QueryString.ToString();

                // Tehlikeli olabilecek kelimeler burada kontrol edilebilir

                if (q.Contains("delete") || q.Contains("update") || q.Contains("drop") || q.Contains("exec"))

                    Response.Redirect("Error.aspx");
            }
            catch
            {
                return;

            }
        }

        protected void Application_AuthenticateRequest(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Application_Error(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Session_End(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Lock();
            Application["IP"] = null;
            Application["Page"] = null;
            Application["Referer"] = null;
            Application["Browser"] = null;
            Application["LANGUAGE"] = null;
            Application["online"] = (int)Application["online"] - 1;
            Application.UnLock();
        }

        protected void Application_End(object sender, EventArgs e)
        {

        }


Yorum Ekle

Adı :  
E-mail :      
Yorum :
Design mode
HTML text